Kvalitetskontroll

En vanlig frågeställning inom industrin är om materialet som man köpt uppfyller kravspecifikationen. Om det är fel material i en produkt som redan har introducerats på marknaden kan det bli mycket dyrbara åtgärder som nästintill är omöjliga att reparera. För att undvika dyrbara problem kan CSI Nordic redan i produktutvecklingsfasen utföra oberoende tester av materialkvaliteten från olika leverantörer.

Utrustning