Tredjepartsgranskning

CSI Nordic erbjuder tredjepartsgranskning av redan utförda utredningar. Det kan t.ex. handla om tvister mellan olika parter där vi erbjuder en objektiv bedömning av redan utförda tekniska utredningar.